De personlige oplysninger, der registreres i Aalborg Kommunes Netbutik, bliver på intet tidspunkt eller på nogen måde overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle oplysningerne opbevares på betryggende vis og er kun tilgængelige for ganske få betroede medarbejdere hos Aalborg Kommune.

I forbindelse med evt. elektronisk betaling bruges en sikker krypteret metode gennem netbutikken. Betalingsmodulet i netbutikken leveres af en godkendt udbyder med godkendelse fra E-mærket.

Netbutikken anvender såkaldte cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen. En cookie er blot betegnelsen for en fil, som gemmes på din PC. Vi benytter disse cookies til at genkende dig og for eksempel huske, hvilke varer der er i indkøbsvognen, når du handler online i Aalborg Kommunes Netbutik. Det er desuden muligt at bede systemet gemme egne adresseoplysninger til næste besøg. Ønsker man på et senere tidspunkt at slette disse informationer, kan det ske via den benyttede browser.

Under et køb udbeder vi os navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren. Informationerne transmitteres og lagres elektronisk i ukrypteret form og gemmes i 5 år, jf. bogføringsloven. Selve "kontrakten" (købsaftalen) lagres ikke i Aalborg Kommunes Netbutik på en måde, så du senere kan logge dig ind og se eller ændre status.

Vi registrerer desuden IP-adressen, hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. IP adressen opbevares så længe, det er nødvendigt i forhold til en eventuel politiefterforskning.Vi forbeholder os ret til at anmelde alle falske bestillinger til politiet.

Som registreret i Aalborg Kommunes Netbutik har du efter persondataloven altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen og til at få indsigt i de oplysninger, som vi har om dig. Det får du ved at kontakte Aalborg Kommunes Netbutik via e-mail. På baggrund af eventuelle indsigelser foretager vi sletning i det omfang, det ønskes.

Den dataansvarlige er Aalborg Kommune.